Вековни гори и лечебни води!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гърмен

Обект: 2228-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33330.00 Първа: 14.06.2022
Втора: 14.06.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2215-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68239.00 Първа: 14.06.2022
Втора: 14.06.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35217.00 Първа: 27.05.2022
Втора: 27.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51760.00 Първа: 27.05.2022
Втора: 27.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 1904-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44627.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Гърмен

Обект: 1904-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44627.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46050.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 22.03.2022