Вековни гори и лечебни води!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Гърмен

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 160250.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 94860.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 107290.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 179930.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 116720.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 200055.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 154260.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024