Вековни гори и лечебни води!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Гърмен

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13873.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 10.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2220-мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81840.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31900.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30118.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18990.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60020.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40286.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39116.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 71175.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31652.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 08.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47100.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022