Вековни гори и лечебни води!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Гърмен

Обект: 2236 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45897.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30135.00 Първа: 15.08.2022
Втора: 15.08.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46320.00 Първа: 15.08.2022
Втора: 15.08.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9025.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 26.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43181.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 26.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14108.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 26.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30648.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 26.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13873.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 10.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2220-мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81840.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31900.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30118.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22902.00 Първа: 15.08.2022
Втора: 15.08.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60020.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49101.00 Първа: 15.08.2022
Втора: 15.08.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2215. Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14071.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 87543.00 Първа: 15.08.2022
Втора: 15.08.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31652.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 08.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57932.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022