Вековни гори и лечебни води!

Конкурси

„Товарене, транспортиране и разтоварване на 81.25м3 дървесина от временни складове на обекти 1717 и 1813 на тореторията на ТП „ДГС Гърмен“ „Товарене, транспортиране и разтоварване на  81.25м3 дървесина от временни складове на обекти 1717 и 1813 на тореторията на ТП „ДГС Гърмен“ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ   ПРОТОКОЛ ЗАПОВЕД ДОГОВОР АНЕКС