Вековни гори и лечебни води!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Гърмен

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 100384.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42615.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35908.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 10579.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25366.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39277.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30773.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 65454.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44303.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024