Вековни гори и лечебни води!

Конкурси

Товарене, транспортиране, и разтоварване на дървесина от временен горски склад.Товаренето, транспортирането и разтоварването на дървесина - От обект № 1700-Т в района на дейност на ТП ”Държавно горско стопанство Гърмен”, ГСУ "Топа", обособен в отдел / подотдел: 158 ”д”, – 22 м³ плътни иголистни дърва за огрев и "ГСУ "Гърмен" обособен в отдел / подотдел: 207 ”л”, – 18  м³ плътни иголистни дърва за огрев до административната сграда на ТП ”ДГС Гърмен”, с. Гърмен, ул.”Единадесета” № 19. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПРОТОКОЛ ЗАПОВЕД ПОКАНА ДОГОВОР