Вековни гори и лечебни води!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Гърмен

Обект: 2220-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 297098.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 92386.00 Първа: 13.04.2022
Втора: 13.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63113.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 136904.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 169786.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2210-ел Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 151634.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2209-ел Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7432.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022