Вековни гори и лечебни води!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гърмен

Обект: 2301-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42349.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2422-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39030.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2312-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30378.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2422-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32668.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2422-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39723.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2408-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56584.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2204-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16526.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2413-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11552.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2317-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8620.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2311-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11160.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2423-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22593.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2423-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16924.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2406-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36975.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2408-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39711.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2401-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31077.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2311-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18555.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2418-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27787.00 Първа: 08.04.2024
Втора: 08.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2408-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40838.00 Първа: 08.04.2024
Втора: 08.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2407-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17036.00 Първа: 08.04.2024
Втора: 08.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2309-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8376.00 Първа: 08.04.2024
Втора: 08.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2423-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20675.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46336.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2406-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27788.00 Първа: 22.03.2024
Втора: 22.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2401-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29179.00 Първа: 22.03.2024
Втора: 22.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2401-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39773.00 Първа: 22.03.2024
Втора: 22.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2401-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36497.00 Първа: 22.03.2024
Втора: 22.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2312-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8520.00 Първа: 22.03.2024
Втора: 22.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2418-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20534.00 Първа: 11.03.2024
Втора: 11.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2407-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25628.00 Първа: 11.03.2024
Втора: 11.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2312-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19260.00 Първа: 11.03.2024
Втора: 11.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2311-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6489.00 Първа: 11.03.2024
Втора: 11.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2413-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16414.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2406-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46910.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2401-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51302.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2401-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38335.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2314-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2730.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2314-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21039.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2311-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9845.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2423-2мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24243.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2423-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24554.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2401-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36110.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2309-5мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25534.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2329-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23083.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2308-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39311.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2204-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17416.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2329-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23083.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2325-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9957.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2322-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10221.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2317-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20496.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2314-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16316.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2230-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47108.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2329-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32991.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024