Вековни гори и лечебни води!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гърмен

Обект: 2305-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 73190.00 Първа: 16.02.2023
Втора: 16.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2234-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 2765.00 Първа: 03.02.2023
Втора: 03.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2220-4мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36189.00 Първа: 03.02.2023
Втора: 03.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2215-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31161.00 Първа: 03.02.2023
Втора: 03.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2237-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22044.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2237-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22125.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2215-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56916.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2211-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15103.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2209-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50788.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2220-3мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 69640.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023