Вековни гори и лечебни води!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гърмен

Обект: 2213-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37381.00 Първа: 07.10.2022
Втора: 07.10.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17695.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2211-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43193.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2209-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43227.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2234-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36811.00 Първа: 02.09.2022
Втора: 02.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32587.00 Първа: 02.09.2022
Втора: 02.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26371.00 Първа: 02.09.2022
Втора: 02.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2220-2мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59867.00 Първа: 02.09.2022
Втора: 02.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2212-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17380.00 Първа: 02.09.2022
Втора: 02.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 1913-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 6150.00 Първа: 02.09.2022
Втора: 02.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21539.00 Първа: 27.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2220-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60441.00 Първа: 27.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2002-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 6029.00 Първа: 27.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33330.00 Първа: 14.06.2022
Втора: 14.06.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2215-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68239.00 Първа: 14.06.2022
Втора: 14.06.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35217.00 Първа: 27.05.2022
Втора: 27.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51760.00 Първа: 27.05.2022
Втора: 27.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 1904-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44627.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Гърмен

Обект: 1904-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44627.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46050.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 22.03.2022