Вековни гори и лечебни води!

Конкурси

Товарене, транспортиране, и разтоварване на задържана обла дървесина от територията на ТП ДГС Гърмен до административна сграда на ТП ДГС ГЪРМЕН Товарене, транспортиране, и разтоварване на задържана обла  дървесина от територията на ТП ДГС Гърмен до административна сграда на ТП ДГС ГЪРМЕН ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПРОТОКОЛ ЗАПОВЕД ДОГОВОР