Вековни гори и лечебни води!

Заповеди

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 10-11.09.2015г. на територията на ТП ДГС Гърмен На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 10-11.09.2015г. на територията на ТП ДГС Гърмен ЗАПОВЕД